WELCOME TO LAMEN - FREE SHIP IN HOCHIMINH CITY

Chính sách thanh toán

Hướng dẫn thanh toán:

-Thanh toán tiền mặt
-Chuyển khoản

Ngân hàng:

Vietcombank: 0721 000 586 734 Chi nhánh Kỳ Đồng, Tp Hồ Chí Minh

 

Top
Softag Lojas Online Magento eCommerce Lisboa, Portugal
acebook Chat