WELCOME TO LAMEN - FREE SHIP IN HOCHIMINH CITY

Chính sách đổi trả

Đổi hàng:

+ Khách nội thành: đổi hàng trong 2 ngày.
+ Khách tỉnh: đổi hàng sau 5 ngày.
* Yêu cầu về tình trạng hàng: Nguyên trạng, full hộp, chưa có dấu hiệu sử dụng, mới nguyên.

Top
Softag Lojas Online Magento eCommerce Lisboa, Portugal
acebook Chat